Celotělová chladová terapie

ARCTICA – zařízení pro celotělovou kryoterapii teplotou až -160°C

Popis zařízení a technické řešení

Metrum CryoFlex

Kryokomora Arctica představuje z konstrukčního hlediska řešení odpovídající posledním poznatkům současnému stavu vědy a techniky. Představuje výsledek dlouholetých studií společnosti Metrum CryoFlex při aplikacích nízkých teplot. Výhody plynoucí ze zachování a udržení chladu a přímé aplikace tekutého vzduchu do komory tvoří tuto komoru vhodnou a účinnou pro rehabilitaci a další léčebné využití.

Mikroprocesor řídí a kontroluje chod komory a s pomocí programu na osobním počítači jsou ovládány všechny funkce. Činnost komory je automatizována a systém senzorů umožňuje kontrolu a aktuální monitorování parametrů v komoře.

Teplotní parametry jsou plynule přizpůsobovány v rozmezí od -110 °C do -160 °C. Teplota je regulována v celé komoře rovnoměrně po celé výšce i délce. Lidé trpící strachem a úzkostí z malých prostor mohou bez obav kryokomoru Arctica využívat, protože díky prosvětlené struktuře a technologii otevřeného prostoru s průhlednou vrchní části komory nepůsobí prostor uzavřeně. Na konci dne po skončení používání se kryokomora automaticky odmrazí, vysuší a vydezinfikuje ozónem. Přímé využití tekutého vzduchu jako chladícího media odstraňuje nutnost použití tepelných výměníků, snižuje celkové provozní a pořizovací náklady a tím se stává cenově přístupnější i pro menší centra a zařízení. Kryokomora se vyrábí v provedení pro dvě, čtyři nebo více osob.

Druhy zařízení