Přednášková činnost

Ing. Petr Strnad, CSc.

2018

 • STRNAD, P., Kielbasa, E.:Miniinvazívní léčba periferních bolesti pomocí nízkých teplot, 8.Severočeské algeziologické dny, Ústí nad Labem, březen 2018.
 • STRNAD, P.: Terapeutické aplikace nízkých teplot, Klub Elektron, VUT Brno, duben 2018.
 • STRNAD, P.: Aplikace nízkých teplot v terapii a rehabilitaci. Lékařská fakulta MU v Brně, duben 2018.

2017

 • STRNAD, P.: Celotělová chladová terapie, 1.mezinárodní setkání pacientů s diagnózou roztroušená skleróza mozkomíšní, Hotel Harmonie, Luhačovice, duben 2017.
 • FORÝTKOVÁ, L., STRNAD, P.: Aplikace chladu při chemoterapii, XXXX. Dny lékařské biofyziky, Praha, květen 2017.
 • STRNAD, P., FORÝTKOVÁ, L., ŠMUK, L.: Léčba bolesti chladem, VIII. Dny fyzioterapie a lázeňství, Mikulov, říjen 2017.
 • STRNAD, P.: Aplikace nízkých teplot v terapii a rehabilitaci. Lékařská fakulta MU v Brně, říjen 2017
 • STRNAD, P., FORÝTKOVÁ, L., ŠMUK, L.: Aplikace celotělové kryoterapie v terapii a rehabilitaci, VII. Sympozium rehabilitační a lázeňské medicíny, Rehabilitační sanatorium Karviná, listopad 2017.

2016

 • STRNAD, P.: Aplikace nízkých teplot v terapii a rehabilitaci. Lékařská fakulta MU v Brně, duben 2016.
 • STRNAD, P., ŠRÉDL., P.: Využití účinků lokální kryoterapie při diagnóze revmatoidní artritidy. XXIII. Sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny, Luhačovice, květen 2016.
 • FORÝTKOVÁ, L., STRNAD, P.: Aplikace nízkých teplot v medicíně. XXXIX. Dni lekárskej biofyziky, Piešťany, květen 2016.

2015

 • STRNAD, P.: Aplikace nízkých teplot v terapii a rehabilitaci. (Celotělová a lokální kryoterapie). Lékařská fakulty MU v Brně, duben 2015.
 • FORÝTKOVÁ, L., STRNAD, P.: Kryostripping ve flebologii. XXXIII. Dny lékařské biofyziky, Staré Splavy, květen 2015.
 • VYDROVÁ, J., STRNAD, P.: Vliv celotělové kryoterapie na hojení poraněných tkání hlasivek, XXXVIII. Dny lékařské biofyziky, Staré Splavy, květen 2015.
 • STRNAD, P.: Aplikace nízkých teplot v terapii a rehabilitaci. Lékařská fakulta MU v Brně, říjen 2015.

2014

 • Strnad, P., Forýtková, L., Šmuk, L.: The Whole – Body Cryotherapy, The 13th CRYOGENICS 2014, IIR International Conference, Praha 7. – 11. dubna 2014
 • FORÝTKOVÁ, L., STRNAD, P., ŠMUK, L.: Aplikace chladu při léčbě bolesti, XXXVII. Dny lékarskej biofyziky,Demanovská Dolina, květen 2014.
 • STRNAD, P.: Aplikace nízkých teplot v terapii a rehabilitaci. Lékařská fakulta MU v Brně, říjen 2014.
 • STRNAD, P.: Aplikace nízkých teplot v terapii a rehabilitaci. (Celotělová a lokální kryoterapie). Lékařská fakulty MU v Brně, listopad 2014.
 • STRNAD, P.: Aplikace nízkých teplot v terapii a rehabilitaci. Zasedání Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků, listopad 2014, Mikulov.

2013

 • Strnad, P., Forýtková, L., Šmuk, L.: Skleróza multiplex a celotělová kryoterapie (CCHT), XX. Sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny, Luhačovice, 24. – 25. května 2013
 • Forýtková, L., Strnad, P., Šmuk, L.: Typy komor používaných pro celotělovou kryoterapii (CCHT), XXXVI, Dny lékařské biofyziky, Lázně Bělohrad, 29.-31. května 2013
 • Strnad, P.: Aplikace nízkých teplot v terapii a rehabilitaci, Lékařská fakulta Masarykovy university v Brně, říjen 2013
 • Strnad, P.: CRYOTHERAPY (The Whole-Body Cryotherapy and Local Cryotherapy),Sárvár (Maďarsko),28th November 2013

2012

 • Strnad, P..: Kryokomory v zahraničí a současný stav v České republice a na Slovensku, Lázně Teplice nad Bečvou,9. – 10. březen 2012
 • Strnad, P., Forýtková, L., Šmuk, L.: Skleróza multiplex a celotělová kryoterapie, XXXV. Dny lékařské biofyziky, Rožnov pod Radhoštěm,4. – 6. června 2012

2011

 • Strnad, P., Forýtková, L., Šmuk, L.: Celotělová kryoterapie (CCHT) v ČR v roce 2010 IV. Sympozium rehabilitační a lázeňské medicíny. Darkov, leden 2011
 • Strnad, P.: Celotělová kryoterapie (The Whole Body – Cryotherapy), RRC Hluboká nad Vltavou, 26. leden 2011
 • Strnad, P., Forýtková, L., Šmuk, L.: Celotělová kryoterapie (CCHT), XXI.konference rehabilitační, fyzikální a balneo medicíny, Jáchymov, březen 2011.
 • Forýtková, L., Strnad, P., Šmuk, L.: Další zkušenosti s celotělovou kryoterapii (CCHT), XXXIV. Dny lékařské biofyziky, Plzeň , 1.- 3. červen 2011

2010

 • Forýtková, L., Růžičková, M., Strnad, P.: Celotělová chladová terapie v České Republice v roce 2010. XXXIII. Dny lékařské biofyziky, Mikulov, 2.– 4. červen. 2010.
 • Strnad, P., Forýtková, L., Šmuk, L.: Celotělová kryoterapie (The Whole Body Cryotherapy). Lékařská fakulta MU v Brně. Brno, 26. květen 2010.

2009

 • Strnad, P., Forýtková, L., Šmuk, L.: Celotělová chladová terapie (The Whole-Body Cryotherapy). XII. lázeňský kardiologický den Lázně Teplice nad Bečvou, 10. leden 2009.
 • Strnad, P., Forýtková, L., Šmuk, L.: Celotělová kryoterapie (The Whole-Body Cryotherapy). Studentská konference, Západočeská univerzita Plzeň, leden 2009.
 • Strnad, P., Šmuk, L., Forýtková, L.: Celotělová kryoterapie (The Whole-Body Cryotherapy). Fakultní nemocnice Plzeň-Bory, Plzeň, 23. únor 2009.
 • Strnad, P., Šmuk, L., Forýtková, L.: Celotělová chladová terapie. Fakultní nemocnice Plzeň-Lochotín, Plzeň, 2. březen 2009.
 • Strnad, P., Forýtková, L., Šmuk, L.: Celotělová kryoterapie. Lékařská fakulta MU v Brně. Brno, 25. březen 2009.
 • Strnad, P., Šmuk, L., Forýtková, L.: Celotělová kryoterapie. Seminář, Lázně Lednice, Lednice 26. březen 2009.
 • Šmuk, L., Forýtková, L., Strnad, P.: Vliv celotělové chladové terapie chladem (-120°C) na léčbu bolestivých syndromů. V. sympozium o léčbě bolesti. Brno, 3. - 4. duben 2009.
 • Forýtková, L., Šmuk, L., Leisser, J., Strnad, P.: Klinické zkušenosti s aplikací celotělové terapie chladem. XXXII. Dni lekarskej biofyziky, Liptovský Ján, 27. - 29. květen 2009.
 • Strnad, P., Forýtková, L., Šmuk, L.: Principy a účinky celotělové chladové terapie (CCHT) při použití ve fyzioterapii pohybového systému. Fyzioterapeutické dny, I. Celostátní konference, 19. - 20. června 2009, Orea Hotel Devět skal.
 • Strnad, P., Forýtková, L., Šmuk, L.: Celotělová kryoterapie (The Whole Body Cryotherapy). Lékařská fakulta MU v Brně. Brno, 25. říjen 2009.
 • Strnad, P.: Celotělová kryoterapie (The Whole- Body Cryotherapy). Svitavská nemocnice a.s.,Svitavy, 6.listopad 2009
 • Strnad, P., Forýtková, L., Šmuk, L.: Celotělová chladová terapie (Fyzikální podstata,Zařízení pro celotělovou chladovou terapii). Dny sportovní medicíny, Sjezd České společnosti tělovýchovného lékařství, 6. – 7. listopad 2009, Brno

2008

 • Strnad, P., Forýtková, L.: Kryokomory s akumulací chladu, 1. sympozium rehabilitační a lázeňské medicíny Lázně Darkov, leden 2008.
 • Strnad, P., Forýtková, L., Šmuk, L.: Celotělová kryoterapie, Lékařský seminář, Rehabilitace v r. 2008, Nový Jičín, 14.únor 2008.
 • Strnad, P., Forýtková, L.,Šmuk, L.: Celotělová kryoterapie, Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně, 10. březen 2008.
 • Strnad, P., Forýtková, L., Šmuk, L.: Celotělová kryoterapie (The Whole-Body Cryotherapy), Ústavní seminář, Ústav přístrojové techniky AV ČR, Brno, 22. květen 2008.
 • Strnad, P., Forýtková, L., Brojek, W.: The Liquid Air Cryochambers for Whole-Body Cryotherapy, 10th Cryogenics 2008, IIR International Conference, April 2008, Prague.
 • Strnad, P., Forýtková, L.: Kryokomory s akumulací chladu, 1. sympozium rehabilitační a lázeňské medicíny, Lázně Darkov, leden 2008.
 • Strnad, P., Forýtková, L., Šmuk, L.: Celotělová kryoterapie, Seminář pro trenéry a lékaře Armádního střediska vrcholového sportu Dukla, Praha, 2. duben 2008.
 • Forýtková, L., Strnad, P.: Kryokomory využívající kapalného vzduchu po celotělovou kryoterapii. XXXI. dny lékařské biofyziky. Malá Morávka, květen 2008.
 • Šmuk, L., Forýtková, L., Strnad, P.: Zkušenosti z prvních 10 000 pacientů léčených procedurou aplikace hlubokého chladu na celé tělo. XV. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny, Luhačovice, květen 2008.
 • Strnad, P., Forýtková, L.: Celotělová chladová terapie. 1. kongres fyzioterapie v Lázních Hodonín, květen 2008.
 • Strnad, P.: Celotělová kryoterapie. Mezinárodní konference Fyzioterapie bez hranic. V rámci mezinárodního veletrhu Medical Fair Brno, říjen 2008.
 • Strnad, P., Šmuk, L.: The Cryochambers for whole-body Cryotherapy in Czech Republic, IV. Internationales Kryotherapie Symposium, Bad Elster, Sachsen, Germany, November 8, 2008.
 • Strnad, P., Forýtková, L., Šmuk, L: Kryokomory pro celotělovou chladovou kryoterapii v ČR, 1. ročník kryokonferencie na Slovensku, Poprad, 13. - 14. listopad 2008.
 • Šmuk, L., Strnad, P.: Informace z mezinárodního sympózia o celotělové kryoterapii v SRN, 1. ročník kryokonferencie na Slovensku, Poprad, 13. - 14. listopad 2008.
 • Šmuk, L., Hrabáň, R., Strnad, P.: Zkušenosti s celotělovou chladovou terapii u sportovců. 1. ročník kryokonferencie na Slovensku, Poprad, 13. - 14. listopad 2008.

2007

 • Strnad, P., Forýtková, L.: Kryokomory - Kryoterapie. X. kardiologický den. Teplice nad Bečvou, leden 2007.
 • Strnad, P., Forýtková, L.: Celotělová kryoterapie. In Sborník abstrakt Ortopedickotraumatologicko-rehabilitační dny, Ostrožská Nová Ves, 19. - 20. ledna 2007.
 • Strnad, P., Forýtková, L.: Léčba lokální kryoterapii. Regionální konference Rehabilitace ramene, Prostějov, 2. květen 2007.
 • Steinerová, A., Korotvička, M., Racek, J., Zeman, V., Strnad, P., Bajgar, M.: Posouzení vlivu celotělové kryoterapie na lidský organismus. XIV. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny, Luhačovice, duben 2007.
 • Strnad, P., Forýtková, L.: Celotělová kryoterapie, Seminář Lázně Teplice v Čechách, květen 2007.
 • Forýtková, L., Steinerová, A., Korotvička, M., Racek, J., Zeman, V., Strnad, P., Bajgar, M.: Vliv celotělové kryoterapie na lidský organismus. Konference s mezinárodní účastí XXX. dny lékařské biofyziky, Jindřichův Hradec, květen 2007.
 • Strnad, P., Forýtková, L.: Možnosti využití nízkých teplot v terapii a rehabilitaci. Seminář, Ústřední vojenská nemocnice Praha, červen 2007.
 • Strnad, P., Forýtková, L.: Celotělová kryoterapie. Konference Rehabilitace u pacientů s CMP, Šumperská nemocnice a.s, Šumperk, září 2007.
 • Strnad, P., Forýtková, L.: Celotělová kryoterapie. Mezinárodní veletrh zdravotnické techniky a farmacie, Hospimedica, Brno, říjen 2007.
 • Strnad, P.: Kryokomora Arctica s akumulací chladu pro celotělovou kryoterapii. Mezinárodní veletrh zdravotnické techniky a farmacie, Hospimedica, Brno, říjen 2007.
 • Strnad, P., Forýtková, L., Šmuk, L.: Kryoterapie, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Praha, listopad 2007.

2006

 • Strnad, P., Forýtková, L.: Kryoterapie - aplikace nízkých teplot. XII. dny karlovarských balneologů. Karlovy Vary, leden 2006.
 • Strnad, P., Forýtková, L.: Kryokomory - zařízení pro celotělovou chladovou terapii. XIII. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. Luhačovice, duben 2006.
 • Strnad, P., Forýtková, L.: The Whole-Body Cryotherapy. XXIXth Days of Medical Biophysics, Bratislava, May 2006.
 • Strnad, P., Forýtková, L.: Kryoterapie - Celotělová chladová terapie. 50. výroční sjezd českých a slovenských revmatologů. Zlín, září 2006.
 • Strnad, P., Forýtková, L.: Kryokomory - Celotělová chladová terapie. Možnosti oboru léčebná rehabilitace v našem regionu. Bludov, září 2006.
 • Strnad, P., Forýtková, L.: Kryokomory - Kryoterapie. SENIOR LIVING - trendy v seniorském bydlení a změny životního stylu seniorů. Luhačovice, listopad 2006.

2005

 • Strnad, P., Forýtková, L.: Kryokomory. XII.sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. Luhačovice, duben 2005
 • Strnad, P., Forýtková, L.: Terapeutické aplikace nízkých teplot. XXVIII. Dny lékařské biofyziky, Valtice, květen 2005.