Kryokomora pro jednu až dvě osoby

ARCTICA CLASSIC MINI

Kryokabina s jednou komorou pro 1 (2) osoby

Praktické aplikace z posledních let prokázaly, že kryoterapie všech orgánů je bezpečnou a účinnou metodou při léčení mnoha onemocnění. Všeobecné využití a umístnění kryokabin nabízíme pro tři indikované skupiny klientů. Léčebně-rekondiční centra pro pacienty a relativně zdravé osoby a centra rekondičně-regenerační pro sportovce a relativně zdravé osoby. Mezi všeobecné výhody kryoterapie můžeme uvést:

  • tišení bolesti
  • snižování svalového napětí
  • snižování aktivity zánětových procesů
  • zvyšování zásobování těla /orgánů/ tekutinou
  • zvyšuje imunitu a obranyschopnost těla proti vnějším vlivům
  • prokazatelně zvyšuje svalovou výkonnost
  • zlepšuje náladu
MINI

Kryokabina Arctica, díky konstrukčním vlastnostem a možnostem rehabilitace je hitem dnešní doby. Výhody plynoucí přímé aplikaci tekutého vzduchu do kabiny tvoří kryokabinu Arctica vhodnou a účinnou pro rehabilitaci a další léčebné využití.

Popis produktu

Kryokomora Arctica se používá pro kryoterapii celého těla, což znamená provádění terapie na celém těle pacienta, včetně jeho hlavy. Toto vysvětlení je nutné z toho důvodu, že kryoterapie bývala chápána jako lokální terapie prováděná pomocí proudu chladného plynu. Chladicím médiem kryokomory Arctica je kapalný vzduch (Lair) uchovávaný v kryogenním zásobníku (nádrži). Nejnižší teplota dosažená v kryokomoře je -160 °C (113 K). Nicméně doporučená provozní teplota by neměla být nižší než -140 °C (133 K).

Zařízení je určeno pro použití v revmatologických terapeutických centrech, sanatoriích, rehabilitačních centrech, sportovních klubech atd.

Technické parametry
Provozní médiumSyntetický kapalný vzduch (Lair)
21%O2 (± 2%) + 79%N(± 2%)
Provozní tlak≈ 0.5 Mpa
Rozsah provozních teplot20 °C ... -160 °C (293 K ... 113 K)
 
Vnější rozměry:výška 220 - 250 cm, šířka 170 cm, hloubka 140 cm
Vnitřní rozměry:výška 190 - 220 cm, šířka 120 cm, hloubka 120 cm
Rozměry vchodu:výška 200 cm, šířka 80 cm
Rozměry dveří:výška 207,5 cm, šířka 87,5 cm
Konečná úprava: vnější a vnitřní:dřevo
Ovládání:mikroprocesor kontroler
Zobrazené parametry:1.teplota, 2.koncentrace kyslíku, 3.čas zpracování
Ovladače:1.vypnout/zapnout, 2.světla, 3.mrazení, 4.sušení, 5.stop/start
Vnější osvětlení:1/2.bodová světla u vchodu, 2.Arctica logo
Vnitřní osvětlení:1/4 bodová světla v nižší části (chaber)- červená, 2/4 bodová světla ve vrchní části - bílá, 3/2 bodová světla blízko kliky - zelená
Bezpečnostní systém:1.nezamrzající těsnění, LSA bezpečností systém, který uzavře ventily pokud koncentrace kyslíku překročí toleranci 19%-24%
Napájení:230 V / 16 A
Volitelné vybavení

okna a dveře mohou být vybavena vyhříváním, bezpečnostní systém odstavení napájení médiem při otevření vstupních dveří

Provoz

MINI

Jako chladicí médium pro provoz kryokabiny slouží kapalný vzduch uložený v tlakovém zásobníku, který je umístěn vně budovy. Tlakový zásobní je zásobován kapalným vzduchem přesně daných poměrů kyslíku a dusíku certifikovaným výrobcem. Tlakový zásobník je dodávkou dodavatele kapalného vzduchu.

Kapalný vzduch není považován za hořlavý, ale hoření podporující. Kapalný vzduch může být v zásobníku uložen maximálně měsíc, po této době ztrácí směs stabilitu složení a musí se vypustit.

S kryokomorou je zásobních propojen kryogenním, tepelně izolovaným potrubím. Vstřikovací systém na vychlazení kabiny je řízen počítačem. Náběhové vychlazení kryokabiny se pohybuje řádově v desítkách minut, záleží mimo jiné na délce zásobovacího potrubí.

Teplota v místnosti kryokomory se pohybuje mezi 20 - 25 °C. Aby nevznikala při provozu kabiny mlha, je potřeba dodržet co nejnižší vlhkost, pokud možno do 40%.

Kryoterapie se využívá u této cílové skupiny klientely:

  • pacienti – lékařem stanovené zdravotní indikace
  • relativně zdravé osoby – bez zdravotních problémů v rámci rekondičního cvičení
  • sportovci – v rámci tréninkového plánu jako regeneraci

Návštěvníci (kteří před první návštěvou absolvovali zdravotní prohlídku u lékaře) budou na recepci (případně přímo v místnosti kabiny) informováni o léčebném postupu a vybaveni potřebnými pomůckami (roušky přes uši, nos a ústa, speciální dřeváky, rukavice).

V šatnách pro muže a ženy si návštěvníci odloží oděv a v lehkém oděvu (zapůjčeném či vlastním) odejdou do místnosti kryokabiny. Po vstupu do místnosti kryokabiny bude klient v prostoru přípravy personálem instruován o postupu při terapii v komoře.

V komoře setrvá návštěvník maximálně 3 minuty, odchází na pokyn obsluhy, která sleduje dohodnutý čas terapie. Po návštěvě kryokabiny se návštěvník bude rozcvičovat na strojích s malým zatížením v kinezioterapii min. 20 min. Po ukončení rozcvičení se převlékne v šatně a odchází.