Kryokomora tradičního typu

ARCTICA Classic Plus

Kryokabina tradiční s jednou předsíňkou pro 2 (3) osoby

Praktické aplikace z posledních let prokázaly, že kryoterapie všech orgánů je bezpečnou a účinnou metodou při léčení mnoha onemocnění. Všeobecné využití a umístnění kryokabin nabízíme pro tři indikované skupiny klientů. Léčebně-rekondiční centra pro pacienty a relativně zdravé osoby a centra rekondičně-regenerační pro sportovce a relativně zdravé osoby. Mezi všeobecné výhody kryoterapie můžeme uvést:

  • tišení bolesti
  • snižování svalového napětí
  • snižování aktivity zánětových procesů
  • zvyšování zásobování těla /orgánů/ tekutinou
  • zvyšuje imunitu a obranyschopnost těla proti vnějším vlivům
  • prokazatelně zvyšuje svalovou výkonnost
  • zlepšuje náladu

Kryokabina Arctica, díky konstrukčním vlastnostem a možnostem rehabilitace, je hitem dnešní doby. Výhody plynoucí přímé aplikaci tekutého vzduchu do kabiny tvoří kryokabinu Arctica vhodnou a účinnou pro rehabilitaci a další léčebné využití.

CryoFlex Arctica

Popis produktu

Kryokomora Arctica se používá pro kryoterapii celého těla, což znamená provádění terapie na celém těle pacienta, včetně jeho hlavy. Toto vysvětlení je nutné z toho důvodu, že kryoterapie bývala chápána jako lokální terapie prováděná pomocí proudu chladného plynu. Chladicím médiem kryokomory Arctica je kapalný vzduch (Lair) uchovávaný v kryogenním zásobníku (nádrži). Nejnižší teplota dosažená v kryokomoře je -160 °C (113 K). Nicméně doporučená provozní teplota by neměla být nižší než -140 °C (133 K).

Zařízení je určeno pro použití v revmatologických terapeutických centrech, sanatoriích, rehabilitačních centrech, sportovních klubech atd.

Technické parametry
Provozní médiumSyntetický kapalný vzduch (Lair)
21%O2 (± 2%) + 79%N(± 2%)
Provozní tlak≈ 0.5 Mpa
 
Rozsah provozních teplot20 °C ... -160 °C
Teplota v předsíňce-20°C do -70°C
 
Napájecí napětí230 V, 50 Hz / 63A
Vnitřní osvětlení12 V AC
Vnější osvětlení230 V AC
Napájení pohonu ventilů24V AC
Nouzové napájení(UPS) 1600 VA - 960 W
Maximální spotřeba energie (mrazení + sušení)≈ 6 kW
 
Rozměry předsíňky170/150/230 cm (d-š-v)
Rozměry kryokabiny170/170/230 cm (d-š-v)

Provoz

Jako chladicí médium pro provoz kryokabiny slouží kapalný vzduch uložený v tlakovém zásobníku, který je umístěn vně budovy. Tlakový zásobní je zásobován kapalným vzduchem přesně daných poměrů kyslíku certifikovaným výrobcem. Tlakový zásobník je dodávkou dodavatele kapalného vzduchu.

Kapalný vzduch není považován za hořlavý, ale hoření podporující. Kapalný vzduch může být v zásobníku uložen maximálně měsíc, po této době ztrácí směs stabilitu složení a musí se vypustit.

S kryokomorou je zásobník propojen kryogenním, tepelně izolovaným potrubím. Vstřikovací systém na vychlazení kabiny je řízen počítačem. Náběhové vychlazení kryokabiny se pohybuje řádově v desítkách minut, záleží mimo jiné na délce zásobovacího potrubí. Teplota v místnosti kryokomory se pohybuje mezi 20 - 25 °C. Aby nevznikala při provozu kabiny mlha, je potřeba dodržet co nejnižší vlhkost, pokud možno do 40%.

Kryoterapie se využívá u této cílové skupiny klientely:

  • pacienti – lékařem stanovené zdravotní indikace
  • relativně zdravé osoby – bez zdravotních problémů v rámci rekondičního cvičení
  • sportovci – v rámci tréninkového plánu jako regeneraci

Návštěvníci (kteří před první návštěvou absolvovali zdravotní prohlídku u lékaře) budou na recepci (případně přímo v místnosti kabiny) informováni o léčebném postupu a vybaveni potřebnými pomůckami (roušky přes uši, nos a ústa, speciální dřeváky, rukavice). V šatnách pro muže a ženy si návštěvníci odloží oděv a v lehkém oděvu (zapůjčeném či vlastním) odejdou do místnosti kryokabiny. Po vstupu do místnosti kryokabiny bude klient v prostoru přípravy personálem instruován o postupu při terapii v komoře. V komoře setrvá návštěvník maximálně 3 minuty, odchází na pokyn obsluhy, která sleduje dohodnutý čas terapie. Po návštěvě kryokabiny se návštěvník bude rozcvičovat na strojích s malým zatížením v kinezioterapii min. 20 min. Po ukončení rozcvičení se převlékne v šatně a odchází.