Stavební připravenost

Pro kryokomoru ARCTICA s akumulací chladu, se schody

 1. Je nutné provedení stavebního zahloubení pro kryokomoru v souladu s projektovou dokumentací.
 2. Zahloubení musí být ideálně suché a chráněné před prosakováním vody a vlhkosti.
 3. Stěny zahloubení musí být hladké (omítnuté) zevnitř.
 4. Připravit podestu technologické místnosti včetně průchodu z betonu armovaného ocelovými tyčemi, nebo nosnou dřevěnou konstrukcí podle požadavku interiéru.
 5. Připravit otvor opatřený víkem pro sestup dovnitř technické místnosti po pevně upevněném žebříku.
 6. Stavebně zhotovtit kanál pro kryogenní potrubí o průřezu 30x30 cm, spojujícího nádrž na tekutý vzduch s technologií.

Stavební připravenost místnosti

 1. Místnost musí mít plochu 40 až 50 m2 pro dvoumístnou komoru a přibližně 58 m2 pro kryokomoru čtyřmístnou.
 2. Místnost musí být světlá a suchá (velkorozměrová, standardní okna).
 3. U vstupních dveří by měla být propust, chránící místnost před pronikáním vlhkosti z vnějšku (chodba).
 4. Nad vstupními dveřmi do místnosti komory je nutno přivést napájecí kabel 230V AC (cca 30 cm nad dveřmi – symetricky) – vodič musí být přiveden vně místnosti (ze strany chodby). Na tomto vodiči nesmí být umístěn vypínač.
 5. V místnosti musí být funkční gravitační i mechanická ventilace. Gravitační ventilace musí být taková, jako ve větších nemocničních pokojích a nevyžaduje další technická zpřísnění. Je ale nutné pamatovat, že systém gravitační ventilace kryokomory nesmí být společný s místnostmi se zvýšenou vlhkosti (bazén, místnosti pro hydromasáž, sauna, atd.). Úkolem mechanické ventilace bude naopak vytlačení vlhkého vzduchu z místnosti kryokomory po ukončení provozu – při rozmrazování zařízení (činnost asi 30 min / den). Teplota v místnosti kryokomory musí být v rozmezí 20 až 25°C. Zároveň se připomíná nutnost istalace propusti, chránící před pronikáním vlhkého vzduchu do místnosti komory (dvojité dveře). V místnosti kryokomory je nutno nainstalovat profesionální zařízení k sušení vzduchu, např. firmy Munters – Gdańsk: nebo od firmy CALOREX – Kraków: Spolehlivý provoz kryokomory závisí ve velké míře na vlhkosti vzduchu v místnosti – vlhkost se musí pohybovat v rozmezí 30 až 35 %. Splnění těchto podmínek zaručuje, že provoz kryokomory nebude mít vliv na zvýšení vlhkosti stěn, podlahy a stropu. Kromě toho to bude mít vliv na kvalitu prováděných procedur.

Elektroinstalace a požadavky na elektrickou bezpečnost

 1. Místnost pro umístnění kryokomory musí splňovat předpis dle normy ČSN 33 21 40 – Elektrické rozvody v místnostech pro lékařské účely. Klasifikaci a určení vlivu prostředí řeší projektová dokumentace. Provádí stavba jako součást celkové elektroinstalace.
 2. Obecně se požaduje zabudovaní podružné elektrické skříňky pro maximální příkon do 5 kW. (3 x 400V / 25A) vybavenou hlavním vypínačem, jištěním a proudovým chráničem "Fí" 30mA. Ze skříňky vyvést elektrický kabel (5 x 2,5 mm2) do technické místnosti kryokomory do místa připojení technologie kryokomory podle projektové dokumentace. Na konci je ponechán smotek asi 5 m pro pevné připojení. Maximální příkon zařízení je součet příkonů (řízení, provoz, osvětlení, tepelná ventilace, ozónování atd.)
 3. Vně místnosti kryokomory, nad vstupními dveřmi (asi 30 cm) přivést elektrický kabel 3 x 1,5 mm2 , 230V / 0.2kW pro výstražnou tabulku. Kabel je přiveden z hlavního rozvaděče, zabezpečen jištěním a odpojením od elektrické sítě. Kabel nesmí mít vypínač.
 4. Montáž (vylití betonového základu kryogenní nádrže), umístění kryogenní nádrže a podrobnosti o trase kryogenního potrubí je nutno dohodnout se zástupcem firmy LINDE Technoplyn. Kryogenní potrubí musí být zakončeno nad technickou místností u kryokomory vnějším závitem G1"). Kryokomora Arctica je propojena s kryogenním zásobníkem na kapalný vzduch, který slouží jako zdroj chladicího média pro provoz kryokomory ARCTICA. Kapacita zásobníku je individuální závislá na samotném provozu. Je doporučována asi 6 (11) tun. Zásobník včetně propojovacího kryogenního potrubí dodává a pronajímá Linde Technoplyn. Investor a provozovatel jedná se společností v rámci samostatné smlouvy o pronájmu dodávkách provozního média. Umístnění zásobníku je potřebné konzultovat v rámci stavebního řízení s příslušným úřadem. Povozní tlak v kryogenním potrubí je nastaven na pracovní tlak 5-6 barů. Tlak je nastaven v kontrolním systému zásobníku pracovníky Linde Gas. Bezpečnostní ventil na kryogenním potrubí je nastaven na 12 barů.
 5. Montáž kryokomory pracovníky firmy dodavatele lze zahájit pouze v ukončené a suché místnosti (vylíčené stěny, podlahy s konečnou podlahovou krytinou – např. terakota). Doba montáže kryokomory je cca 5-6 týdnů včetně uvedení do provozu a školení personálu.
 6. Záruční i pozáruční opravy kryokomory Arctica zajišťuje výrobce CRYOFLEX nebo DN FORMED Brno s.r.o. – výhradní distributor pro ČR a SR.