Stavební připravenost

Pro kryokomoru ARCTICA MINI

 1. Minimální velikost místnosti je 12 m2 (3x4m) s výškou 2,5 m. místnost. Místnost před instalací kryokomory musí mít dokončeny všechny stavební práce včetně povrchových úprav.
 2. Velikost nádrže – kryogenního zásobníku je doporučována 3 – 6 tun. Dle počtu terapii
 3. Po uzavření smlouvy například se společností LINDE o umístění zásobníku s chladícím médiem společnost zajišťuje vedení chladícího média mezi zásobníkem a kryokomorou.
 4. Elektrické napájení 1 x 230 V / 16A 50Hz. Zakončené dvojitou zásuvkou jištění jističem a proudovým chráničem Fí – 30mA a samostatným vypínačem v místnosti kryokomory.
 5. Minimální plocha místnosti pro samotnou osobu kryokabiny je přibližně 12m2 ( 3m x 4m).
 6. Minimální výška místnosti kryokomory má být nainstalována 2,5 m.

Další všeobecné požadavky na prostorové umístnění

 1. Samostatná suchá místnost oddělená průchodem od ostatních prostor, k zabránění vlhkého vzduchu do místnosti
 2. Samostatný přívod – elektrický kabel ve smotku (230 V AC) umístěn 30cm přes hlavním vstupem do místnosti kryokomory, napojen do rozvodné skříně, napájení výstražné tabulky.
 3. Místnost přidělená pro kryokomoru je doporučena vybavit funkční, přirozenou a mechanickou ventilací. Přirozená ventilace by měla splňovat všeobecné podmínky a hygienické požadavky prostor pro zdravotnické místnosti bez dalších požadavků.
 4. Vedení přirozené ventilace kryokomory by nemělo být spojeno s místností s vysokou vlhkostí (sauny, bazény...) Mechanická ventilace se používá pro odstranění vlhkého vzduchu po ukončení funkce zařízení (pouze během odmrazovacího módu) přibližně 30minut denně. Navrhujeme instalovat odtah ventilátoru o průměru cca 22cm;
 5. Teplota v místnosti s kryokomorou by měla být udržována v rozmezí 20-25°C
 6. V místnosti kryokomory může být instalováno profesionální odvlhčovací zařízení. Pro dobrou funkci kryokomory a pro kvalitní ošetření je ideální vlhkost v rozmezí 20-30%

Schéma

Nákres a rozměry kryokomory MINI

Pozn: Výška kryokabiny Arctica Mini je minimálně 2200 mm, maximálně 2500 mm.

Minimální požadované rozměry místnosti

Minimální požadované rozměry místnosti