Požadavky na instalaci kryokomor Arctica

Obecné požadavky pro instalaci kryokomor Arctica

 1. Místnost, kde je kryokomora instalována, musí být suchá a čistá (instalována standardní okna a dveře).
 2. Doporučuje se instalovat odlučovač vody, který zamezí hromadění vlhkosti v místnosti, kde je instalována kryokomora.
 3. Jestliže je kryokomora vybavena systémem automatické dezinfekce ozónem, je potřeba protáhnout skrz vstupní dveře elektrický kabel 230 V ~. Kabel by měl být vyveden symetricky 30 cm nad vstupními dveřmi. Neinstalujte na kabel žádný vypínač.
 4. Ke správné funkci kryokomory je potřeba přirozené i mechanicky nucené větrání.
 5. Přirozené větrání by mělo splňovat požadavky na větrací systém místností velkých nemocnic.

Je potřeba dbát na to, aby se větrání místnosti, kde je kryokomora instalována, nenapojovalo na odtahový systém místností s velkou vlhkostí (bazény, hydromasážní místnosti atd.).

Mechanicky nucené větrání je potřeba pro odsátí vlhkosti, která se vytvořila během procesu sušení kryokomory - přibližně 30 min za den. Doporučuje se použít odtahový ventilátor o průměru 20 cm.

Teplota v místnosti, kde je kryokomora instalována, by se měla pohybovat v rozmezí 20 - 25 °C. Doporučuje se také instalovat do místnosti, kde je instalována kryokomora, odlučovač vody, aby se předešlo vniknutí velké vlhkosti. Pro tento účel je doporučeno použít profesionální odvlhčovač (MCS300).

Pro správnou funkci kryokomory se musí vlhkost v místnosti, kde je instalována, pohybovat v rozmezí 20 - 30 %.

Splnění těchto požadavků zaručuje velmi vysokou kvalitu terapie.

Požadavky na instalaci kryokomory Arctica akumulací chladu

 1. Je potřeba vytvořit prohlubeň v souladu s dokumentací.
 2. Prohlubeň musí být čistá a suchá.
 3. Stěny prohlubně musí být omítnuté.
 4. Technická komora musí být postavena z vyztuženého betonu.
 5. V technické komoře musí být instalován nástěnný žebřík.
 6. Musí být připraven otvor 30 x 30 cm pro kryogenní potrubí spojující technickou komoru s kryogenní nádrží (po dohodě s dodavateli kryogenní nádrže a plynu). Kryogenní potrubí by mělo být instalováno pouze kvalifikovanu společností jako je LindeGas nebo Meser.
 7. Na zadní stěně místnosti, kde je kryokomora instalována, by měla být umístěna pojistková skříň (přibližně 1 m nad úrovní podlahy) - 3 fáze, 3 x 25 A, pojistky typu B. Je požadováno vyvést z pojistkové skříně přibližně 5 m dlouhý kabel (5 x 2,5 mm2).
  Špičkový příkon kryokomory je 5 kW.
 8. Po instalaci by měla být kryokomora pečlivě přezkoušena a zkalibrována. Z tohoto důvodu je požadováno, aby investor zajistil plnou nádrž chladicího média.

Stavební připravenost

Požadavky na instalaci jednoúrovňové kryokomory Arctica Plus

 1. Stěny místnosti musí být omítnuté a vymalované.
 2. Kryogenní potrubí musí být instalováno kvalifikovanou společností jako je LindeGas nebo Meser.
 3. Na boční stěně místnosti, kde je kryokomora instalována, by měla být umístěna pojistková skříň (přibližně 1 m nad úrovní podlahy) - 3 fáze, 3 x 25 A, pojistky typu B. Je požadováno vyvést z pojistkové skříně přibližně 5 m dlouhý kabel (5 x 2,5 mm2) k zadní straně kryokomory.
 4. Špičkový příkon kryokomory je 6 kW.
 5. Minimální rozloha místnosti, kde bude kryokomora instalována, je 20 m2 (přibližně 4 x 5 m).
 6. Minimální výška místnosti, kde bude kryokomora instalována, je 3 m.
 7. Po instalaci by měla být kryokomora pečlivě přezkoušena a zkalibrována. Z tohoto důvodu je požadováno, aby investor zajistil plnou nádrž chladicího média.

Stavební připravenost

Požadavky na instalaci jednoúrovňové kryokomory Arctica Mini

 1. Stěny místnosti musí být omítnuté a vymalované.
 2. Kryogenní potrubí musí být instalováno kvalifikovanou společností jako je LindeGas nebo Meser.
 3. Na boční stěně místnosti, kde je kryokomora instalována, by měla být umístěno elektrické připojení (přibližně 1 m nad úrovní podlahy) - 230 V, ~50 Hz, 16 A, dvojitá elektrická zásuvka se zamnicím kolíkem.
 4. Špičkový příkon kryokomory je 6 kW.
 5. Minimální rozloha místnosti, kde bude kryokomora instalována, je 12 m2 (přibližně 4 x 3 m).
 6. Minimální výška místnosti, kde bude kryokomora instalována, je 3 m.
 7. Po instalaci by měla být kryokomora pečlivě přezkoušena a zkalibrována. Z tohoto důvodu je požadováno, aby investor zajistil plnou nádrž chladicího média.

Stavební připravenost