Stavební připravenost

Pro kryokomoru ARCTICA tradičního provedení

 1. Místnost s kryokabinou by měla být pokládána za obvyklou ošetřovací místnost s minimální plochou 500 x 500 x 300 cm výšky. V místnosti měl být namontován ventilační systém (2 nebo 3 otvory). Řeší samostatný projekt vzduchotechniky, není dodávkou kryokomory. Tento ventilační systém nemůže být připojen k hlavnímu ventilačnímu systému používanému v "mokrých" prostorách (bazén, koupelny atd.) kvůli vysoké vlhkosti v těchto prostorách. Není potřebné navrhovat složitou vzduchotechniku. Nutné požadavky na vzduchotechniku místnosti konzultovat s hygienickou stanicí OHS v místě při stavebním řízení.
 2. V místnosti s kryokomorou je vhodné zabudovat odvod vzduchu. Rourový větrák (200 nebo 250 mm průměr), který odsává všechnu mlhu z místnosti ven.). Tento ventilační systém se odstartuje zhruba po dobu 20-25 minut během odmrazovacího procesu kryokomory. Během tohoto procesu větrák odvádí studený vzduch z ošetřovacího prostoru kryokabiny, který v kombinaci s horkých vzduchem způsobuje trochu mlhy v místnosti. Tato mlha je odváděna ven rourovým větrákem. Ventilační systém by měl být jednoduchý a nepotřebuje další přídavná zařízení.
 3. Kryokabina je propojena s kryogenním zásobníkem kapalného vzduchu, který slouží jako zdroj energetického média pro provoz kryokabiny ARCTICA. Kapacita zásobníku je individuální, Je závislá na předpokladu samotném provozu. Je doporučována cca 6 (11) t. Zásobník včetně propojovacího kryogenního potrubí dodává a pronajímá Linde Technoplyn. Investor a provozovatel jedná se společností v rámci samostatné smlouvy o pronájmu dodávkách provozního média. Umístnění zásobníku je potřebné konzultovat v rámci stavebního řízení s příslušným úřadem. Povozní tlak v kryogenním potrubí je nastaven na provozní tlak 5-6 barů. Tlak je nastaven na kontrolním systému zásobníku pracovníky Linde Gas. Bezpečnostní ventil na kryogenním potrubí je nastaven na 12 barů.
 4. Místnost kryokomory je běžně vybavena ústředním topením. Například jako v jiných nemocničních místnostech (1 až 2 radiátory a pokojová teplota okolo 20-25°C), bez ohledu na to, zda je zima nebo léto. Všechen personál by měl nosit normální zdravotnické oblečení.
 5. V místnosti kryokabiny by měla být namontována sušička vzduchu. Vlhkost v této místnosti by měla být v rozmezí 30 až 35 procent! Měli byste použít sušič poháněný z 230 V/AC.
 6. Sušička by měla být namontováno na podlaze nebo na zdi řeší dodávka vzduchotechniky. V takto připravené místnosti při provádění pravidelných ošetřeních kryoterapie nezpůsobuje žádná poškození nebo zvýšení vlhkosti ve zdech, podlaze nebo omítce. Také to nemá žádný vliv na vytápěcí systém pokoje.
 7. Prosím o zhotovení trasy (vytýčení cesty) pro kryogenní potrubí, spojujícího nádrž na tekutý vzduch s příslušenstvím kryokabiny – po odsouhlasení umístění nádrže se zástupcem firmy například LINDE Technoplyn. Potrubí včetně tepelné izolace montuje firma LINDE Technoplyn. Náklady na kryogenní potrubí hradí zákazník sám, dle skutečné délky.

Elektroinstalace a požadavky na elektrickou bezpečnost

 1. Místnost pro umístnění kryokabiny musí splňovat předpis dle normy ČSN 33 21 40 – Elektrické rozvody v místnostech pro lékařské účely. Klasifikaci a určení vlivu prostředí řeší projektová dokumentace. Provádí stavba jako součást celkové elektroinstalace.
 2. Obecně požadujeme zabudovaní podružné elektrické skříňky, pro maximální příkon do 5 kW. (3 x 400V / 25A), Vybavenou hlavním vypínačem, jištěním a proudovým chráničem "Fí" 30mA. Ze skříňky vyvést elektrický kabel (5 x 2,5 mm2) do technické místnosti kryokabiny do místa připojení technologie kryokabiny, dle projektové dokumentace. Na konci je ponechán smotek cca 5m pro pevné připojení. Maximální příkon zařízení je součet příkonů (řízení, provoz, osvětlení, tepelná ventilace, atd.)
 3. Vně místnosti kryokabiny, nad vstupními dveřmi (≈30 cm) přivést elektrický kabel 3 x 1,5 mm2 , 230V / 0.2kW pro výstražnou tabulku. Kabel je přiveden z hlavního rozvaděče, zabezpečen jištěním a odpojením od elektrické sítě. Kabel nesmí mít vypínač.
 4. Montáž kryokabiny pracovníky firmy dodavatele lze zahájit pouze v ukončené a suché místnosti (vylíčené stěny, podlahy s konečnou podlahovou krytinou – např. terakota). Doba montáže kryokabiny je cca 4-6 týdnů včetně uvedení do provozu a školení personálu.

Schéma

Prostorové schéma komory ARCTICA