Publikační činnost

Publikace v knihách, časopisech a sbornících

 • Strnad, P., Forýtková, L., Šmuk, L.: The Whole – Body Cryotherapy, The 13th CRYOGENICS 2014,IIR International Conference, Praha 7. – 11. dubna 2014,ICARIS, ISBN 978-2-36215-002-9, ISSN 0151-1637
 • Strnad, P., Forýtková, L., Šmuk, L.: Skleróza multiplex a celotělová kryoterapie, In Sborník abstrakt,XXXV. Dny lékařské biofyziky, Rožnov pod Radhoštěm,4. – 6. června 2012, ISBN 978-80-244-3125-3
 • Strnad, P., Forýtková, L., Brojek, W.: Cryothérapie "corps entier" en chambres cryogéniques a air liquéfié, Revue Générale du Froid &du conditionnement d´air, Novembre 2012, ISSN 1958-4490
 • Strnad, P., Forýtková, L., Šmuk, L.: Skleróza multiplex a celotělová kryoterapie (CCHT), In Sborník abstrakt, XX. Sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny, Luhačovice, 24. – 25. května 2013 , ISBN 978-80-87450-07-9
 • Forýtková, L., Strnad, P., Šmuk, L.: Typy komor používaných pro celotělovou kryoterapii (CCHT), In Sborník abstrakt, XXXVI, Dny lékařské biofyziky, Lázně Bělohrad, 29.-31. května 2013, ISBN 978-80-87727-04-1
 • Strnad, P., Forýtková, L., Šmuk, L.: Celotělová kryoterapie (CCHT), In: Programový sborník, XXI.konference rehabilitační, fyzikální a balneo medicíny, Jáchymov, březen 2011,ISBN 978-80-254-9354-0.
 • Forýtková, L., Strnad, P., Šmuk, L.: Další zkušenosti s celotělovou kryoterapii (CCHT),In: Sborník abstrakt, XXXIV. Dny lékařské biofyziky ,Plzeň , 1.- 3. června 2011, ISBN 978-80-254-9898-9.
 • Forýtková, L., Růžičková, M., Strnad, P.: Celotělová chladová terapie v České Republice v roce 2010. In: Sborník abstrakt, XXXIII. Dny lékařské biofyziky, Mikulov, 2.6. – 4.6. 2010,ISBN 978-80-7399-962-9.
 • Strnad, P., Forýtková, L., Šmuk, L.: Principy a účinky celotělové chladové terapie (CCHT) při použití ve fyzioterapii pohybového systému. In: Sborník přednášek, I. Celostátní konference Fyzioterapeutické dny, 19. - 20. června 2009, Orea Hotel Devět skal. ISBN: 978-80-7392-099-9.
 • Šmuk, L., Forýtková, L., Strnad, P.: Vliv celotělové chladové terapie chladem (-120°C) na léčbu bolestivých syndromů. Bolest, ročník 12, Supplementum 1, 2009, ISSN 1212-0634
 • Forýtková, L., Šmuk, L., Leisser, J., Strnad, P.: Klinické zkušenosti s aplikací celotělové terapie chladem. In: Sborník abstraktov, XXXII. Dni lekárskej biofyziky, Liptovský Ján, květen 2009, ISBN 978-80-7097-750-7, EAN 9788070977507.
 • Strnad, P., Forýtková, L., Brojek W.: The Liquid Air Cryochambers for Whole-Body Cryotherapy, Proceedings 10th Cryogenics 2008, IIR International Conference, April 2008, Prague. ISBN 978-2-913149-62-5, ISSN 0151-1637.
 • Forýtková, L., Strnad, P.,: Kryokomory využívající kapalného vzduchu pro celotělovou kryoterapii. In: Sborník příspěvků XXXI. Dny lékařské biofyziky, ISBN 978-80-244-1985-5, Malá Morávka, květen 2008.
 • Šmuk, L., Forýtková, L., Strnad,P.: Zkušenosti z prvních 10 000 pacientů léčených procedurou aplikace hlubokého chladu na celé tělo. In Sborník abstrakt XV. sjezdu Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny, Luhačovice, květen 2008. ISBN 978-80-254-1238-1.
 • Šmuk, L., Strnad, P.: Lokální kryoterapie a celotělová terapie chladem jako alternativa a doplněk léčby bolestivých onemocnění pohybového ústrojí. Interní Med. 2008; 10(9): 410-412,ISSN 1212-7299.
 • Caban, E., Strnad, P.: Antisauna - jako vyzeráš? Voda a chlad, prevencia, liečba, rehabilitácia. Dinka, P. a kol., str. 226-229. Vydavatelstvo Formát & Liečreh Gúth, Bratislava 2008, první vydání.
 • Steinerová, A., Korotvička, M., Racek, J., Zeman, V., Strnad, P., Bajgar, M.: Posouzení vlivu celotělové kryoterapie na lidský organismus. In: Sborník XIV. sjezdu Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny, Luhačovice, duben 2007.
 • Forýtková, L., Steinerová, A., Korotvička, M., Racek, J., Zeman, V., Strnad, P., Bajgar, M.: Vliv celotělové kryoterapie na lidský organismus. In Sborník abstrakt konference s mezinárodní účastí XXX. Dny lékařské biofyziky, Jindřichův Hradec, květen 2007, ISBN 978-80-239-9421-6.
 • Strnad, P., Forýtková, L.: Kryokomory - zařízení pro celotělovou chladovou terapii. In Sborník abstrakt, XIII.Sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. Luhačovice, duben 2006.
 • Strnad, P., Forýtková, L,: The Whole-Body Cryotherapy. In: Bratislava Medical Journal, 2006, 107(4), XXIXth Days of Medical Biophysics, Bratislava, May 2006.
 • Strnad, P., Forýtková, L.: Kryoterapie - Celotělová chladová terapie. In: Sborník abstrakt. 50. výroční sjezd českých a slovenských revmatologů. Zlín, září 2006.
 • Strnad, P., Forýtková, L.: Terapeutické aplikace nízkých teplot. In: Sborník konference XXVIII. Dny lékařské biofyziky, Valtice, květen 2005.